Analog Timer-QUBIX-TBS388-นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อก

นาฬิกาตั้งเวลาแบบอนาล็อกยี่ห้อQUBIXiรุ่นTBS388

เหมาะกับงานคุมเครื่องจักรหรือระบบแสงสว่างที่ทำงานซ้ำๆกันทุกวันหรือต้องตั้งเวลาบ่อยๆเกือบทุกวัน สวิทช์ตั้งเวลาหรือไทม์เมอร์อนาล็อกนี้สามารถเปิดปิดเวลาใน24ชม.ได้48ครั้ง แต่ละครั้งจะสั่งทำงานหรือสั่งหยุดได้15นาที ซึ่งสามารถประยุกต์การใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งข้อดีของเครื่องตั้งเวลาแบบเข็มที่มีหน้าตาแบบนี้คือสามารถตั้งเวลาทำงานได้ง่ายเปลี่ยนเวลาหมุนเข็มก็ง่ายและรวดเร็วตั้งเปลี่ยนแปลงค่าทุกวันก็ได้ไม่ต้องกดตั้งเวลาเหมือนดิจิตอล เช่นเปิดไฟแสงสว่าง เปิด-ปิดแอร์ เปิดปิดเตาอบ เปิดปิดระบบระบายอากาศ