ABB – Softstarters

PSTX – รุ่น The advance range ขนาดกระแสพิกัด 30 – 1250A

เป็นรุ่นที่มีฟังก์ชั่นที่สำคัญครบถ้วนรวมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นฟังก็ชั่นในการป้องกันความ

เสียหายที่จะเกิดขึ้นได้กับมอเตอร์ไว้อย่างครบถ้วน มีฟังก์ชั่นเสริมขึ้นมาอีกคือฟังก์ชั่น

Pre-warning เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการเตือนก่อนที่ มอเตอร์จะหยุดทำงานเพื่อหูลีกเลี่ยง

ปัญหา Downtimeมีฟังก์ชั่น Torque control ที่ได้ถูกพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตปั๊มชั้นนำ

เพื่อให้แน่ใจได้ว่า จะช่วยปัญหาในงานปั๊ม (Water hammering & Pressure surge)

ได้เป็นอย่างดี

PSTX30…PSTX1250

แรงตันใช้งาน Ue. 208-600 V AC (กรณีใช้กับแรงดันเกิน 600V AC สอบถามเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทเอบีบี)

แรงตันควบคุม Us. 100-240 V AC. 50/60Hz

Motor power

Power (KW)ที่ 400Vกระแสพิกัด (A)Softstarter รุ่นรหัสสินค้า
1530PSTX30-600-701SFA898103R7000
18.537PSTX37-600-701SFA898104R7000
2245PSTX45-600-701SFA898105R7000
3060PSTX60-600-701SFA898106R7000
3772PSTX72-600-701SFA898107R7000
4585PSTX85-600-701SFA898108R7000
55106PSTX105-600-701SFA898109R7000
75143PSTX142-600-701SFA898110R7000
90171PSTX170-600-701SFA898111R7000
110210PSTX210-600-701SFA898112R7000
132250PSTX250-600-701SFA898113R7000
160300PSTX300-600-701SFA898114R7000
200370PSTX370-600-701SFA898115R7000
250470PSTX470-600-701SFA898116R7000
315570PSTX570-600-701SFA898117R7000
400720PSTX720-600-701SFA898118R7000
450840PSTX840-600-701SFA89B119R7000
5601050PSTX1050-600-701SFA898120R7000
7101250PSTX1250-600-701SFA898121R7000

*ข้อพึงระวัง

การเลือกอุปกรณ์ตามตารางด้านบนอ้างอิงชนิดโหลดแบบ normal start ในกรณีที่เป็นโหลดแบบ heavy duty start แนะนำการเลือกใช้งาน ให้ขยับรุ่นของอุปกรณ์เกินขนาดกระแสของมอเตอร์ 1 รุ่น