ABB – AF range contactor

คอนแทคเตอร์ รุ่น AF

ㆍ มาตรฐาน IEC 60947-4-1
ใช้แรงดันไฟเลี้ยงได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรงู (DC)
ได้รับมาตรฐาน SEMI-F47 รองรับปัญหาแรงดันไฟฟ้าเลี้ยงตก
ㆍ คอยล์มาตร์ฐาน 100-250VAC/DC รับช่วงแรงดันทำงานได้
กว้างกว่า
ㆍ การทำงานปกติ แม้แรงดันไฟเลี้ยงหายชั่วขณะ (ไม่เกิน 20ms)
ㆍค่าสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ ไม่มีเสียงครางรบกวน
ㆍสามารถคูวบคุมโดยรับสัญญาณจาก PLC ได้โดยตรง สำหรับรุ่น
AF400 ขึ้นไป
รุ่นกระแสสูงสุด ที่ (380-400V)พิกัดมอเตอร์ kW @ 400Vคอนแทคช่วย
AC-1AC-3
AF09-30-1025941NO
AF09-30-0125941NC
AF12-30-1028125.51NO
AF12-30-0128125.51NC
AF16-30-1030187.51NO
AF16-30-0130187.51NC
AF26-30-114526111NO+1NC
AF30-30-115032151NO+1NC
AF38-30-11503818.51NO+1NC
AF40-30-11704018.51NO+1NC
AF52-30-1110053221NO+1NC
AF65-30-1110565301NO+1NC
AF80-30-1112580371NO+1NC
AF96-30-1113096451NO+1NC
AF116-30-11160116551NO+1NC
AF140-30-11B200140751NO+1NC
AF190-30-11275190901NO+1NC
AF205-30-113502051101NO+1NC
AF265-30-114002651321NO+1NC
AF305-30-115003051601NO+1NC
AF370-30-116003702001NO+1NC
AF400-30-116004002001NO+1NC
AF460-30-117004602501NO+1NC
AF580-30-118005803151NO+1NC
AF750-30-1110507504001NO+1NC
AF1350-30-1113508604751NO+1NC
AF1650-30-11165010605601NO+1NC
AF2050-30-1120501NO+1NC
AF2650-30-1126501NO+1NC
AF2850-30-1128501NO+1NC

SEMI-F47 Standard

ㆍเมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 80% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 1S

ㆍ เมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 70% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 500 การ

ㆍเมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 50% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 200 mร