ABB – AF range contactor

คอนแทคเตอร์ รุ่น AF

 ㆍ มาตรฐาน IEC 60947-4-1
ใช้แรงดันไฟเลี้ยงได้ทั้งกระแสสลับ (AC) และกระแสตรงู (DC)
ได้รับมาตรฐาน SEMI-F47 รองรับปัญหาแรงดันไฟฟ้าเลี้ยงตก
ㆍ การทำงานปกติ แม้แรงดันไฟเลี้ยงหายชั่วขณะ (ไม่เกิน 20ms)
ㆍ คอยล์มาตร์ฐาน 100-250VAC/DC รับช่วงแรงดันทำงานได้
กว้างกว่า
ㆍค่าสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ ไม่มีเสียงครางรบกวน
ㆍสามารถคูวบคุมโดยรับสัญญาณจาก PLC ได้โดยตรง สำหรับรุ่น
AF400 ขึ้นไป

SEMI-F47 Standard

ㆍเมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 80% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 1S

ㆍ เมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 70% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 500 การ

ㆍเมื่อแรงดันไฟเลี้ยง ตกลงถึง 50% ของค่าแรงดันต่ำสุดที่คอยล์ทนได้ คอนแทคเตอร์จะต้องทนได้ไม่น้อยกว่า 200 mร