เสาล่อฟ้าปลายมน-Blunt End Air Terminals-Kumwell

Blunt End Air Terminals

Copper

Code No.Rod Length (L) (mm)Rod Diameter ( ø ) (mm)Thread (in)Weight (kg)
LTAT 58-30300155/80.50
LTAT 58-50500155/80.80
LTAT 58-60600155/80.96
LTAT 58-1001000155/81.60
LTAT 58-1501500155/82.40
LTAT 58-2002000155/83.20
LTAT 34-30300193/40.75
LTAT 34-50500193/41.20
LATAT 34-60600193/41.51
LATAT 34-1001000193/42.50
LTAT 34-1501500193/43.80
LTAT 34-2002000193/45.00

Tested : IEC 62561-2
Application : Suitable for typicak installation
Material : Copper-BS EN 13601

Tin Plated Copper

Code No.Rod Length (L) (mm)Rod Diameter ( ø ) (mm)Thread (in)Weight (kg)
LTAT 58-30T300155/80.50
LTAT 58-50T500155/80.80
LTAT 58-60T600155/80.96
LTAT 58-100T1000155/81.60
LTAT 58-150T1500155/82.40
LTAT 58-200T2000155/83.20
LTAT 34-30T300193/40.75
LTAT 34-50T500193/41.20
LATAT 34-60T600193/41.51
LATAT 34-100T1000193/42.50
LTAT 34-150T1500193/43.80
LTAT 34-200T2000193/45.00

Tested : IEC 62561-2
Application : Suitable for extra high corrosive area
Material : Tin Plated Copper – BS EN 13601

Aluminium

Code No.Rod Length (L) (mm)Rod Diameter ( ø ) (mm)Thread (in)Weight (kg)
LTAT 58-30A300165/80.16
LTAT 58-50A500165/80.27
LTAT 58-60A600165/80.33
LTAT 58-100A1000165/80.55
LTAT 58-150A1500165/80.82
LTAT 58-200A2000165/81.10

Tested : IEC 62561-2
Application : Suitable for installation on metal roof
Material : Aluminium – BS 2898