เบรกเกอร์ซีเมนต์

เซอร์กิตเบรกเกอร์รุ่น 3VM เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าพื้นฐาน ทั้งในโรงงาน โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า โรงแรม
อาคารสำานักงาน คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย รวมถึงอาคารอื่นๆอีกมากมาย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้งาน
มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง และมีความปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตราฐานของซีเมนส์ ซึ่งเป็นแบรนชั้นนำาระดับสากลจากประเทศเยอรมัน โดยมี
คุณสมบัติเด่นดังต่อไปนี้