เทอร์มินอลบล็อกชนิดยึดราง DIN ละอุปกรณ์เสริม DIN Rail Type Terminals & Accessories BIG ONE

เทอร์มินอล TBR-Series 600Vac
รุ่น
(Model)
Rated
Current
Wire
(mm2)
Terminal
Screw
บรรจุ
กล่องละ
ราคา/ตัว
(บาท)
TBR-1015A1.25M 3.59012.-
TBR-2025A2.5M 49015.-
TBR-3035A6M 56022.-
TBR-6090A22M 61040.-
TBR-100130A38M 8680.-
TBR-200240A100M 103140.-
ฝาปิดท้ายเทอร์มินอล (End-plate Unit)
รุ่น
(Model)
ใช้กับ
เทอร์มินอล
Size
(mm.)
บรรจุ
กล่องละ
ราคา/ตัว
(บาท)
TBR1-3ETBR-10,TBR-20,TBR-303.3107.50.-
TBR-60ETBR-603.4518.-
TBR-100ETBR-1004.0535.-
TBR-200ETBR-2004.3495.-
อุปกรณ์เสริมสำหรับเทอร์มินอล(Terminal Accessories)
รุ่น
(Model)
รายละเอียดใช้กับ
เทอร์มินอล
Size(mm.)
(WxL)
ราคา
(บาท)
TBM1-3แผ่นมาร์คตัวอักษรTBR-10-TBR-307×109010.-
TBM-6แผ่นมาร์คตัวอักษรTBR-60-TBR-2009×109015.-
TBR-1LฝาครอบใสTBR-10L800230.-
TBR-2LฝาครอบใสTBR-20L800260.-
TBR-3LฝาครอบใสTBR-30L800260.-
TBR-6LฝาครอบใสTBR-60L800400.-
TBR-10LฝาครอบใสTBR-100L800420.-
TBR-20LฝาครอบใสTBR-200L800470.-
รางอลูมิเนียม DIN (DIN RAIL TYPE) 35mm.
รุ่น
(Model)
รายละเอียดใช้กับ
เทอร์มินอล
Size(mm.)
(WxH)
ราคา
(บาท)
TXDAรางอลูมิเนียม DINTBR-10,TBR-20035×100060.-

ตัวยึดปิดหน้า-หลัง (Stopper)
รุ่น
(Model)
รายละเอียดใช้กับ
เทอร์มินอล
ราคา
(บาท)
BNL5-Nใช้กับรางอลูมิเนียม DIN (เหล็ก)TBR-10,TBR-20015.-
TBR-Fใช้กับรางอลูมิเนียม DIN (พลาสติก)TBR-10,TBR-20015.-