เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิเกิ้ล – SHINOHAWA

IP44

  • เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิเกิ้ล G
รายการรหัสสินค้า
G 1/4″PL751
G 3/8″PL752
G 1/2″PL753
G 3/4″PL754
G 1″PL755
G 1-1/4″PL758
G 1-1/2″PL756
G 2″PL757
  • เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิเกิ้ล NPT
รายการรหัสสินค้า
NPT 1/4″PL717
NPT 3/8″PL718
NPT 1/2″PL719
NPT 3/4″PL720
NPT 1″PL721
NPT 1-1/4″PL722
NPT 1-1/2″PL723
NPT 2″PL724
  • เคเบิ้ลแกลนทองเหลืองชุบนิเกิ้ล PG
รายการรหัสสินค้า
PG-7PL701
PG-9PL702
PG-11PL703
PG-13.5PL704
PG-16PL705
PG-19PL706
PG-21PL707
PG-25PL708
PG-27PL709
PG-29PL710
PG-36PL711
PG-42PL712
PG-48PL713
PG-63PL714

IP44

  • เคเบิ้ลแกลนโลหะ M ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล
รายการเส้นผ่าศูนย์กลางสาย มม.รหัสสินค้า
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M12 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล3-6.5PL951
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M16 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล4-8PL952
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M18 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล5-10PL953
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M20 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล6-12PL954
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M22 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล10-14PL955
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M25 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล10-14PL957
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M27 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล13-18PL958
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M30 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล13-18PL959
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M32 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล15-22PL960
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M36 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล18-25PL962
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M40 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล18-25PL963
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M42 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล22-30PL964
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M50 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล32-38PL966
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M54 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล32-38PL967
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M60 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล37-44PL968
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M63 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล37-44PL969
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M64 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล37-44PL970
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M72 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล42-52PL971
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M80 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล55-62PL972
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M88 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล65-70PL973
เคเบิ้ลแกลนโลหะ M100 ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล78-84PL974

Download รายละเอียดสินค้า