Category: Meter

EMM Series Multimeters – ENTES

ENTES คือผู้นำทางด้านดิจิตอลมิเตอร์ โดยมีการวิจัยและผลิตดิจิตอลมิเตอร์ออกมา ให้ใช้งานหลายรูปแบบทั้งแบบดิจิตอลมิเตอร์แยกค่าวัด แต่ละประเภทหรือจะเป็นแบบ Multi-Function Meter ซึ่งเป็นการรวมค่าการวัดทางไฟฟ้าไว้ภายในตัวเดียวกัน เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดปริมาณได้ เช่น แรงดันไฟ กระแสไฟ และความต้านทาน ค่าที่วัดได้จะแสดงบนจอแสดงผลดิจิตอล ทำให้อ่านค่าได้ง่ายและโดยตรง แม้กระทั่งผู้ใช้ครั้งแรก

Digital Meter – Schneider

รุ่น PM2200 series Energy Meter EasyLogic รุ่น METSEPM2230 หรือ PM2200 series จาก Schneider Electric นำเข้าโดย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าตระกูล EasyLogic สามารถวัดว่าคุณภาพไฟฟ้าได้ เช่น ฮาร์โมนิก สูงสุดลำดับที่ 31 Harmonic (Max. order 31) และค่า ฮาร์โมนิกรวม THD

Energy meter B24 (3-phase) – Janitza

Energy Meter เป็นเครื่องบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า และฮาร์มอนคส์ แบบดิจิตอล สามารถวัดค่าได้หลากหลาย สามารถวัดค่าทุกพารามิเตอร์ได้พร้อมๆ กัน เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงานไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ มีคุณสมบัติเด่นคือ สามารถทำงานได้หลายฟังก์ชั่นในเวลาเดียวกัน (Parallel Operation) ทั้งการวัดวิเคราะห์ค่าและการบันทึกข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตและวิเคราะห์ภาพรวมของระบบไฟฟ้า

OMRON – E5EC-800 Digital Temperature Controller

48 × 96 mm. Large White PV Display That’s Easier to Read. Easy to Use, from Model Selection to Setup and Operation. A Complete Range of I/O Capacities, Functions, and Performance. Handles More Applications. Main I/O Functions Dimensions Controllers Model…

Pro-Face GP4000 Series TAD

GP4000 Series TAD GP4000 series has high connectivity with a wide range of industrial controllers and provides a variety of lineup in sizes, front colors, coating, and open frame. Pro-face Standard HMI, GP4000 Series flexibly satisfies customers’ needs. Product Features…

Pro – face ST6000 Series

Achieve a high level of visualization with the new Basic HMI The ST6000 series brings a new level of visualization to the Basic HMI market, which no other basic product has accomplished. We have achieved a superior quality display that…

Pro-Face SP5000 Series

SP5000 stores the documents you always use to the Smart Portal so that you can utilize them. Use manuals and troubleshooting guides that you already have as they are, without special instruction screens, to drastically cut design man-hours. SP5000 can…

UMG 512-PRO: Class A Certified Power Quality Analyzer (IEC 61000-4-30)

Class A power quality analyser The Janitza UMG 512-PRO is particularly well suited to the monitoring of power quality in accordance with current standards, e.g. EN 50160, IEEE519 or EN 61000-2-4. Class A power quality analyser UMG 512Pro / Item. : 52.17.011…

Schneider Digital MeterSchneider series PM2200

Energy Meter EasyLogic รุ่น METSEPM2230 หรือ PM2200 series จาก Schneider Electric นำเข้าโดย บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จํากัด เพื่อจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย เป็นเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าตระกูล EasyLogic สามารถวัดว่าคุณภาพไฟฟ้าได้ เช่น ฮาร์โมนิก สูงสุดลำดับที่ 31 Harmonic (Max. order 31) และค่า ฮาร์โมนิกรวม THD ใบข้อมูลผลิตภัณฑ์

Watt Hour Meter MH-96 – Mitsubishi

มิเตอร์ไฟฟ้ารุ่นจานหมุน 3 เฟส
เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ไปภายในบ้านเรือน หรือ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปเครื่องวัดชนิดนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้บริเวณพื้นที่ของการไฟฟ้าฯ ภายนอกบ้านและอาคาร

Janitza – MID energy meters Product manual B24

B24 measurement transformer meter, three-phase (3 + N) Transformer connection CT, 1(6) A With measured values and alarm function For 3-conductor and 4-conductor connection Optional interfaces: M-Bus, RS-485 (Modbus RTU) Width: 4 DIN modules Tested and approved per MID and…

Meter LED Display – DAKO

มิเตอร์จอแสดงผล LED อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดันกระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง กำลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ กำลังไฟฟ้าปรากฏตัวประกอบ กำลังฮาร์โมนิค และค่าพลังงานไฟฟ้า

Analog Panel Meter HL – QUBIX

พาเนลมิเตอร์แบบอนาล็อก (Analog Panel Meter) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและแสดงค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าชนิดหนึ่ง โดยทำหน้าที่ในการรับสัญญาณอินพุทจากภายนอกมาแสดงผลในรูปแบบของตัวเลข (Digital Panel Meter) หรือแบบเข็ม (Analog Panel Meter) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงค่าต่างๆ ในระบบไฟฟ้าหรือในกระบวนการผลิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายเช่น ตู้คอนโทรลไฟฟ้า, แผงควบคุมทางไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

Energy Data Logger EL-300/300E – ENTES

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Data Logger) ด้วยการสื่อสารข้อมูล กับมิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าผ่าน Rs 485, Modbus RTU สามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งใช้พลังงานต่ำ ลดปัญหาการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกข้อมูลตลอดเวลา

Analog panel meters – LUMEL “ลูเมล”

Lumel EA19 500V Panel-mounted measuring device 96 x 96, 96 x 96 mm 500 V AC Moving iron The Rotary Iron Meter is used for the measurement of alternating voltages in the frequency range from 40…72 Hz. In this frequency…

“ENTES” EMK-01 Class A Quality Analyzer

EMK-01 quality analyzer provides measurement of electrical parameters according to EN 61000-4-30 Class A standard in LV and MV systems. Class A quality analyzer monitors and analyzes the quality of energies on the distribution and consumption side of the network…

UMG96RM-E Power analyser with Ethernet and RCM ยี่ห้อ JANITZA

มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้า  Janitza UMG96RM สำหรับวัดค่าพลังงานและป้องกันไฟจากระบบโซล่าเซลย้อนเข้าสู่ระบบการไฟฟ้า Dimension diagrams สามารถดาวโหลดรายละเอียดสินค้าได้ที่นี่

DIGITAL AMMETER “EPM Series”ยี่ห้อ ENTES

Digital Ammeter   มิเตอร์วัดค่ากระแสไฟสลับ (AC Current) แบบดิจิตอล สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าเฟสเดียวและสามารถบันทึกค่าเฉลี่ย Demand (15 นาที) ได้ซึ่งค่าข้อมูลนี้จะยังคงเก็บไว้ได้ในขณะไฟดับ Download รายละเอียดสินค้า

ADTEK-MULTI PULSE (FREQ) INDICATOR

MULTI PULSE (FREQ) INDICATOR เครื่องวัดและแสดงผลความถี่ PULSE Panel Meter  ADTek  Model : CS1-RL-C008E24A ราคา 12,800.- CSI เป็นอุปกรณ์แสดงผลความถี่ ความแม่นยำสูง สามารถรับช่วงความถี่ ตั้งแต่ 0.01 Hz – 100 KH2 หน้าจอสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงค่าสูงขึ้นตามค่าอินพุทมี พอร์ต สื่อสาร Rs-485 สำหรับส่งข้อมูล และบันทึกไว้ในData logger เหมาะ สำหรับงานแสดงค่า RPM รอบต่อนาทีอัตราการไหลความเร็วรอบของเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณ Pulse output

CHAUVIN ARNOUX-MEMO P200 Power monitor

Chauvin Arnoux โชวิน อาร์นูวซ์ เพาเวอร์มิเตอร์ Power Meter Digital จากประเทศผรั่งเศส Specifications MEMO P200 (PIN P01330825/P01330826) is a power monitor for LV and MV1P+N, 3P, and 3P+N networks.