Category: Meter

WATT Hour Meter : Holley (มิเตอร์ไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮอลลี่) : 1P2W รุ่น HLD01 (1เฟส2สาย)

มิเตอร์ไฟฟ้า Holley (HLD01) 1 เฟส 2 สาย คัดสรรวัสดุและเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มของมิเตอร์เหนียวนำ (จานหมุน) ด้วยโครงสร้างตัวถังเหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่อกรดและด่าง มีการออกแบบให้ส่วนปีะกอบในลดลงทำให้เพิ่มความเสถียรของมิเตอร์ ในการวัดค่ากำลังไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา มิเตอร์ไฟผลิตได้มาตรฐาน IEC62052-11, IEC62053-11 และได้รับการรับรองจากสถาบัน KEMA ประเทศเนเธอร์แลนค์และสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มีหลายขนาดให้เลือก เช่น 5A(15A) , 15A(45A) , 30A(100A) SPECIFICATIONS Downloadรายละเอียดสินค้า

Kyoritsu Digital Earth Tester – 4105A

Kyoritsu Digital Earth Tester – 4105A Model 4105A รุ่นกระเป๋าแบบหนัง Model 4105A-H รุ่นกระเป๋าแบบพลาสติก ป้องกันฝุ่นและน้ำได้ (ออกแบบตามมาตรฐาน IEC 529 IP54) วัดค่าความต้านทานดินได้ทั้งแบบปกติและแบบง่าย (Simplified Measurment) ด้วยสายวัดที่ให้มาพร้อมกับตัวมิเตอร์ ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC61010-1 สามารถวัดค่าแรงดันไฟฟ้าของสายดินได้ มีระบบเตือนอัตโนมัติ เมื่อค่าความต้านทานของหลักดินเสริมมีค่าสูงกว่าที่กำหนด ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ตัวมิเตอร์ทำจากวัสดุแบบใหม่กันกระแทก ปริมาณกระแสที่จ่ายจะมีค่าไม่เกิน 2mA ซึ่งไม่ทำให้ระบบตัดไฟรั่วไฟเกิน (Leakage Current Breaker) ทำการตัดวงจร Measurment Earth resistance :…