Category: สายไฟฟ้าแกนเดียว

Single Conductors H05 V-K / H07 V-K (HELUKABLE)

สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตังแต่ 0.5 ถึง 240 Sq.mm. มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี H05,H07 V-K สายไฟแกนเดียว, ฉนวนพีวีซี, ทองแดงเส้นฝอยละเอียด สายคอนโทรลเหมาะสมกับการใช้ในตู้สวิทซ์บอร์ด ใช้สำหรับการติดตั้ง เชื่อมต่อภายในอุปกรณ์การควบคุมแผงสวิตซ์บอด สายไฟแกนเดียว ทองแดงเส้นฝอยละเอียด มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น น้ำเงิน, แดง, ดำ, ขาว, เหลือง, เขียว, เทา, เขียว/เหลือง เป็นต้น สามารถใช้เทียบแทน สาย VSF และ THW  

HELUKABEL H05 V-K/H07 V-K Single Conductors

HELUKABEL H05 V-K/H07 V-K Single Conductors สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตั้งแต่ 0.5 – 240 SQM มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี สามารถใช้เทียบแทนสาย VSF และTHW ได้