Category: สายไฟฟ้าแกนเดียว

Solar Cable – BEC

สาย Solar Cable หรือ PV1-F หรือจะเรียกว่า PV Cable ก็ได้ เป็นสายไฟที่ออกแบบมาเพื่อระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ตัวนำเป็นสายทองแดงแกนฝอยเคลือบดีบุกเพื่อกันออกไซด์ สามารทนอุณหภูมิได้สูงกว่าสายไฟทั่วไป โดยในการออกแบบระบบจะต้องระมัดระวังในการพิจารณา เลือกชนิดและขนาดสายไฟให้เหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ หากเลือกสายไฟที่ไม่เหมาะ อาจทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้จากกระแสที่มากเกินได้ โดยขนาดสายไฟที่นิยมใช้มักจะมีขนาด 4 sq.mm. และ 6 sq.mm.

Single Conductors H05 V-K / H07 V-K (HELUKABLE)

สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตังแต่ 0.5 ถึง 240 Sq.mm. มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี H05,H07 V-K สายไฟแกนเดียว, ฉนวนพีวีซี, ทองแดงเส้นฝอยละเอียด สายคอนโทรลเหมาะสมกับการใช้ในตู้สวิทซ์บอร์ด ใช้สำหรับการติดตั้ง เชื่อมต่อภายในอุปกรณ์การควบคุมแผงสวิตซ์บอด สายไฟแกนเดียว ทองแดงเส้นฝอยละเอียด มีหลากหลายสีให้เลือกใช้งาน เช่น น้ำเงิน, แดง, ดำ, ขาว, เหลือง, เขียว, เทา, เขียว/เหลือง เป็นต้น สามารถใช้เทียบแทน สาย VSF และ THW  

HELUKABEL H05 V-K/H07 V-K Single Conductors

HELUKABEL H05 V-K/H07 V-K Single Conductors สายไฟแกนเดี่ยว ขนาดตั้งแต่ 0.5 – 240 SQM มีสีของเปลือกนอกให้เลือกสูงสุดถึง 11 สี สามารถใช้เทียบแทนสาย VSF และTHW ได้