หางปลา T.LUG

เป็นหางปลารุ่นหนาทรงยุโรป
หางปลากลมเปลือย
RING TERMINALS
(CL TYPE) มีให้เลือกใช้หลายขนาด ตั้งแต่ CL10 – CL500