สายNYY – S.super cable

NYY

450/750 V.70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED, สายไฟชนิดตัวนำทองแดง/สายไฟแรงดันต่ำ

CABLE STRUCTURE

CONDUCTOR

Annealed Stranded Copper
CLASS 2 Size 50 – 300 mm²

INSULATION

Polyvinyl chloride type PVC/C

INNER  SHEATHED

Polyvinyl chloride type PVC/ST4

OUTER SHEATHED

PPolyvinyl chloride type PVC/ST4

CLASSIFICATION

Maximum Conductor Temperature : 70°C
Circuit Voltage does not exceed
450/750 Volts (U0/U)

TESTING VOLTAGE

2,500 volts

REFERENCE

TIS 11 PART 101-2553, TABLE 4