สวิตช์และเต้ารับ – เต้ารับสำหรับงานสื่อสาร ฝาครอบ และ อุปกรณ์เสริม AvatarOn A ยี่ห้อ Schneider

Switches

รายละเอียดสินค้า ขนาดรหัสสินค้า (สีขาว)รหัสสินค้า (สีเทา)รหัสสินค้า (สีดำ)
สวิตช์ทางเดียวพร้อมพรายน้ำ1 ช่อง
1.5 ช่อง
3 ช่อง
M3T31_1F_WE
M3T31_M1F_WE
M3T31_E1F_WE
M3T31_1F_GY
M3T31_M1F_GY
M3T31_E1F_GY
M3T31_1F_BK
M3T31_M1F_BK
M3T31_E1F_BK
สวิตช์สองทางพร้อมพรายน้ำ1 ช่อง
1.5 ช่อง
3 ช่อง
M3T31_2_WE
M3T31_M2_WE
M3T31_E2_WE
M3T31_2_GY
M3T31_M2_GY
M3T31_E2_GY
M3T31_2_BK
M3T31_M2_BK
M3T31_E2_BK
สวิตช์กลางทางพร้อมพรายน้ำ1 ช่องM3T31_IM_WEM3T31_IM_GYM3T31_IM_BK
สวิตช์สองโพล 20A 1 ช่องM3T31_D20N_WEM3T31_D20N_GYM3T31_D20N_BK
สวิตช์กระดิ่ง3 ช่องM3T31_BP_WEM3T31_BP_GYM3T31_BP_BK
สวิตช์ฉุกเฉินพร้อมกุญแจM3TKPB_WEM3TKPB_GYM3TKPB_BK

USB Socket and Chargers

รายละเอียดสินค้า ขนาดรหัสสินค้า (สีขาว) รหัสสินค้า (สีเทา) รหัสสินค้า (สีดำ)
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา
พร้อมม่านนิรภัย
2 ช่องM3T426UST_WEM3T426UST_GYM3T426UST_BK
เต้ารับคู่ 3 ขา
พร้อมม่านนิรภัย
3 ช่องM3T426UST2_WEM3T426UST2_GYM3T426UST2_BK
เต้ารับ USB Type A 1 ช่องM3T_USB_WEM3T_USB_GYM3T_USB_BK
เต้ารับ USB Type C+A 2 ช่องM3T_USB2_WEM3T_USB2_GYM3T_USB2_BK

ตัวอย่างการติดตั้งสวิตช์ไฟหรี่

Communication Outlets

รายละเอียดสินค้าขนาดรหัสสินค้า (สีขาว)รหัสสินค้า (สีเทา)รหัสสินค้า (สีดำ)
เต้ารับโทรทัศน์ 75 โอห์ม 1 ช่องM3T1TV75M_WEM3T1TV75M_GYM3T1TV75M_BK
เต้ารับโทรทัศน์ F-Type 1 ช่องM3T1TVFM_WEM3T1TVFM_GYM3T1TVFM_BK
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 5E พร้อมม่านนิรภัย1 ช่องM3T1RJ5M_WEM3T1RJ5M_GYM3T1RJ5M_BK
ต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT 6 พร้อมม่านนิรภัย1 ช่องM3T1RJ6M_WEM3T1RJ6M_GYM3T1RJ6M_BK
เต้ารับโทรศัพท์ 6 ขา 4 สาย1 ช่องM3T1RJ4M_WEM3T1RJ4M_GYM3T1RJ4M_BK
สวิตช์ไฟหรี่ 400 วัตต์1 ช่องM3T1V400DM_WEM3T1V400DM_GYM3T1V400DM_BK
สวิตช์ควบคุมพัดลม 400 วัตต์1 ช่องM3T1V400FM_WEM3T1V400FM_GYM3T1V400FM_BK

Cover Frames and Accessories

รายละเอียดสินค้า ขนาดรหัสสินค้า (สีขาว) รหัสสินค้า (สีเทา) รหัสสินค้า (สีดำ)
ฝา 1 ช่องM3T01_WEM3T01_GYM3T01_BK
ฝา 2 ช่องM3T02_WEM3T02_GYM3T02_BK
ฝา 3 ช่องM3T03_WEM3T03_GYM3T03_BK
ฝาอุดช่องว่าง1 ช่องM3T01BC_WEM3T01BC_GYM3T01BC_BK
ฝาปิดช่องว่างพร้อมตะแกรงM3T01BP_WEM3T01BP_GYM3T01BP_BK
ฝาครอบกันน้ำM3T01WP_WE

ตัวอย่างการติดตั้งฝากันน้ำ

ชุดประกอบสำเร็จ

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า (สีขาว) รหัสสินค้า (สีเทา) รหัสสินค้า (สีดำ)
สวิตช์ทางเดียว 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูป A7033F_WEA7033F_GYA7033F_BK
สวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปA7032F_WEA7032F_GYA7032F_BK
สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปA7031F_WEA7031F_GYA7031F_BK
สวิตช์ 2 ทาง 3 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปA7033F_2_WE
สวิตช์ 2 ทาง 2 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปA7032_2_WE
สวิตช์ 2 ทาง 1 ช่อง ประกอบสำเร็จรูปA7031_2_WE
เต้ารับเดี่ยว 3 ขา + USB 1 ช่อง
ประกอบสำเร็จรูป
A70426USB_UST_WEA70426USB_UST_GYA70426USB_UST_BK
เต้ารับคู่ 3 ขา ประกอบสำเร็จรูปA70426UST_UST_WEA70426UST_UST_GYA70426UST_UST_BK
เต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมสวิตช์ ประกอบสำเร็จรูปM3T_SIS_WEM3T_SIS_GYM3T_SIS_BK

Download รายละเอียดสินค้า