รางตัวซีแบบตื้น/ลึก C-Channel

รางตัวซี C-Channel มีสองแบบด้วยกัน คือ แบบตื้น และแบบลึก ใช้คู่กับแคล้มปะกับใช้สำหรับยึดเข้ากับโครงสร้างเพื่อเป็น support ยึดอุปกรณ์ต่างๆ

รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :

  • คือ รางเหล็กรูปตัวซีที่ใช้สำหรับ ยึดติดกับเพดานหรือผนังของอาคารเพื่อรองรับการเดินท่อร้อยสายไฟ ใช้ควบคู่กับแคล้มประกับจับท่อบาง EMT / หนา IMC / หนา RSC สำหรับการจับท่อร้อยสายไฟ
  • ใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร
  • แข็งแรง ทนทาน

วัตถุดิบ : ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี