ผลิตภัณฑ์กันน้ำ (Concept : Weatherproof) – Schneider

Weatherproof

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาวA3223HR
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีเทาA3223HR (GY)
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีขาวA3223HSMR
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง พร้อมกล่อง สีเทาA3223HSMR (GY)
กล่องลอยชนิดกันน้ำ สำหรับฝาครอบกันน้ำ สีขาวA3223HSMEWH

Door Bell

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
สวิตช์กระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า สีเทาA3031WBP_GY
สวิตช์กระดิ่ง IP44 ชนิดกันน้ำพร้อมไฟสัญญาณสีฟ้า สีขาวA3031WBP_WE
กล่องเสียบกระดิ่งแบบลอย 1 ทาง99AC220

Waterproof Isolator Switches (IP66)

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 1 สาย 20 แอมป์WHS20 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 20 แอมป์WHD20 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 35 แอมป์WHD35 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 2 สาย 63 แอมป์WHD63 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 20 แอมป์WHT20 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 35 แอมป์WHT35 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 55 แอมป์WHT55 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 63 แอมป์WHT63 GY
สวิตช์สำหรับแยกวงจร ชนิดกันน้ำ 3 สาย 80 แอมป์WHT80 GY

Download รายละเอียดสินค้า