ปลั๊กติดผนัง พร้อมสวิทซ์ – MARVEL ELECTRIC

ปลั๊กติดผนัง พร้อมสวิทซ์ Marvel ผลิตด้วยวัสดุ คุณภาพ ได้มาตราฐาน

Inter Lockable Socket

Current(A) : 16A,32A

Voltage(V) : 230V,3Pin(2P+E)

Protection degree : IP67

NameProduct DetailIPPrice
IMW-4132-616A,230V,3Pin(2P+E)IP675,000 Baht
IMW-4232-632A,230V,3Pin(2P+E)IP676,000 Baht

Inter Lockable Socket

Current(A) : 16A,32A
Voltage(V) : 400V,4Pin(3P+E)
Protection degree : IP67

NameProduct DetailIPPrice
IMW-4142-616A,400V,4Pin(3P+E)IP675,300 Baht
IMW-4242-632A,400V,4Pin(3P+E)IP676,300 Baht

Current(A) : 16A,32A
Voltage(V) : 400V,3Pin(3P+N+E)
Protection degree : IP67

NameProduct DetailIPPrice
IMW-4152-616A,400V,5Pin(3P+N+E)IP675,800 Baht
IMW-4252-632A,400V,5Pin(3P+N+E)IP677,000 Baht