บัสบาร์ตามแบบ (Busbar)

บัสบาร์ (Busbar) คือ ตัวนำไฟฟ้า ที่เป็นโลหะที่ทำมาจากทองแดงหรืออลูมิเนียม รูปร่างของบัสบาร์ที่ส่วนใหญ่นิยม เป็นแบบ Flat คือ มีพื้นที่หน้าตัด เป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื่องจากติดตั้งง่ายและยังช่วยให้มีประสิทธิภาพที่ดีในการระบายความร้อน  

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

บัสบาร์ (Busbar) ถูกนำไปใช้ในงาน ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ตู้ MDB โดยส่วนใหญ่ เพราะจะต้องรับและทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าปริมาณมาก ทำให้การเลือกบัสบาร์ที่คุณเลือกใช้งานต้องสามารถทนต่อแรงไฟฟ้าได้ โดยมาตรฐานบัสบาร์ทองแดง ต้องมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไม่น้อยกว่าร้อยละ 98  หรือบัสบาร์อลูมิเนียม ต้องมีความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียมไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 วัสดุที่นำมาใช้ผลิต ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยพิจารณาเบื้องต้นจากคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีความต้านทานต่ำ
  • ความแข็งแรงทางกลสูงในด้านแรงดึง แรงอัดและแรงฉีก
  • ความต้านทานต่อ Fatigue Failure สูง
  • ความต้านทานต่อ Fatigue Failure สูง
  • การตัดต่อหรือดัด ทำได้สะดวก
  • ความต้านทานต่อการกัดกร่อนสูง