ท่ออ่อนยูพีวีซีหนาสำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว) – HACO

ท่ออ่อนยูพีวีซีหนาสำหรับร้อยสายไฟ (สีขาว) / uPVC Flexidle Conduit ( White )

FX16ท่ออ่อนลายลูกฟูก 16 มม. ยาว 50 ม.
Flexidle Conduit 16 mm. Length 50 m.
1/5
FX20ท่ออ่อนลายลูกฟูก 20 มม. ยาว 50 ม.
Flexidle Conduit 20 mm. Length 50 m.
1/5
FX25ท่ออ่อนลายลูกฟูก 25 มม. ยาว 40 ม.
Flexidle Conduit 25 mm. Length 40 m.
1/5
FX32ท่ออ่อนลายลูกฟูก 32 มม. ยาว 25 ม.
Flexidle Conduit 32 mm. Length 25 m.
1/5
FX40ท่ออ่อนลายลูกฟูก 40 มม. ยาว 25 ม.
Flexidle Conduit 40 mm. Length 25 m.
1/5
FX50ท่ออ่อนลายลูกฟูก 50 มม. ยาว 20 ม.
Flexidle Conduit 50 mm. Length 20 m.
1/5