ตู้สวิตช์สับเปลี่ยน 2 ทางอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switch Cabinet, ATS

คุณลักษณะเด่น

  • ติดตั้งง่าย มีเทอร์มินอลสำหรับเชื่อมต่อแหล่งจ่ายภายในตู้
  • มีเทอร์มินอลรับสัญญาณจากระบบป้องกันอัคคีภัย และส่งสัญญาณให้เจเนอเรเตอร์เริ่มทำางาน
  • สะดวกปลอดภัย พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องทำการประกอบตู้
  • สามารถใช้งาน ATS ได้ต่อเนื่อง เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์หน้าตู้ (เช่น pilot lamp, meter) เพียงปลดเซอร์กิตเบรคเกอร์ลงเท่านั้น
  • ตั้งค่าการทำางานและใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบตู้เอง
  • ใช้งานทนทาน มีระบบควบคุมอุณหภูมิและพัดลมระบายความร้อนในตู้พร้อมฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น
  • มั่นใจในการใช้งาน ด้วยมิเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายและโหลดรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (รุ่นสุดคุ้ม)

ตัวอย่างภายในตู้สวิตช์สับเปลี่ยน 2 ทางอัตโนมัติ
โดยอุปกรณ์ประกอบภายในอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง