คีมย้ำแบบหกเหลี่ยม ยี่ห้อ OPT

รายละเอียดสินค้า

รุ่นขนาดหัวย้ำ (MM2)ขนาดหัวย้ำ (AWG)น้ำหนัก (กก.)ความยาว (มม.)
CX-1B25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 4 , 2 , 1/0 , 2/0 , 3/0 , 250 , 300 , 350 , 400 , 600MCM4.5980
CX-22B70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 3002/0 , 3/0 , 250 , 300 , 350 , 400 , 600MCM4.5980
KH-325B35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 185 , 240 , 300 , 4002 , 1/0 , 2/0 , 3/0 , 250 , 300 , 350 , 400 , 600 , 800MCM5980

Downloadรายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

รุ่นขนาดหัวย้ำ (MM2)ขนาดหัวย้ำ (AWG)น้ำหนัก (กก.)ความยาว (มม.)
RHX-95B10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 958 , 6 , 4 , 2 , 1/0 , 2/0 , 3/01.5275
RHX-185B10 , 16 , 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120 , 150 , 1858 , 6 , 4 , 2 , 1/0, 2/0 , 3/0 , 250 , 300 , 350MCM2483

Downloadรายละเอียดสินค้า