คีมย้ำหางปลาหุ้ม ยี่ห้อ OPT

KH-11 , KH-12
KH-18C

รายละเอียดสินค้า

รุ่นขนาดหัวย้ำ (MM2)ขนาดหัวย้้ำ (AWG)น้ำหนัก (กก.)ความยาว (มม.)
KH-111.25 (0.25-1.65) , 2.0 (1.04-2.63)22-16 , 16-140.8270
KH-122.0 (1.04-2.63) , 5.5 (2.63-6.64)16-14 , 12-100.8270
KH-18C10 , 168 , 60.6270

SU-11 , SU-12

รายละเอียดสินค้า

รุ่นขนาดหัวย้ำ (MM2)ขนาดหัวย้ำ (AWG)น้ำหนัก (กก.)ความยาว (มม.)
SU-111.25 (0.25-1.65) , 2.0 (1.04-2.63)22-16 , 16-140.7285
SU-122.0 (1.04-2.63) , 5.5 (2.63-6.64)16-14 , 12-100.7285