การสั่งซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าของเราได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้


1) การสั่งสินค้าผ่านทาง Email

1.เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งจดข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ในการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
1.1 รหัสสินค้า
1.2 ชื่อสินค้า
1.3 รุ่น/สี/ขนาด หรือรายละเอียดเฉพาะอื่นๆ
1.4 จำนวนที่ต้องการ
1.5 วิธีการจัดส่งสินค้า (ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS)
1.6 ข้อมูลผู้สั่งซื้อสินค้า ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์

2. ส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่ อีเมล email-gmail

3. ทางบริษัทฯจะแจ้งกลับ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อของท่าน และสรุปยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมค่าจัดส่ง) ผ่านทางอีเมลของท่าน
4. หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้า โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้
(คลิกที่นี่ เพื่อดูเลขที่บัญชีธนาคาร)
5. หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการโอนเงิน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลการโอนเงิน
– จำนวนเงินที่โอน
– วัน/เวลาที่ทำการโอนเงิน
– ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
– ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ก็จะเร่งดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับท่านต่อไป


2) การสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์

1.เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ พร้อมทั้งจดข้อมูลสินค้าเพื่อใช้ในการสั่งซื้อดังต่อไปนี้
1.1 รหัสสินค้า
1.2 ชื่อสินค้า
1.3 รุ่น/สี/ขนาด หรือรายละเอียดเฉพาะอื่นๆ
1.4 จำนวนที่ต้องการ
1.5 วิธีการจัดส่งสินค้า (ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS)
1.6 ข้อมูลผู้สั่งซื้อสินค้า ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์

2. โทรศัพท์แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ โดยสามารถโทรสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-170-7580
3. ทางบริษัทฯ จะสอบถามรายละเอียดต่างและแจ้งให้ดำเนินการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า