YAZAKI VSF (THW-f)

สายไฟฟ้า VSF หรือในชื่อใหม่คือ THW-f เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 25 ตร.มม. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC  ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300V ทื่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตารางสายไฟฟ้า VSF หรือ THW-f

IEC 06 IV (VSF)Baht / Meter
0.56.86
0.758.40
110.22
IEC 02 THW(f) (VSF)Baht / Meter
1.513.30
2.520.16
430.21
652.22
1083.66
16119.97
25181.87
*จำหน่ายยกม้วน 100ม./ม้วน ทุกขนาด