YAZAKI VSF (THW-f)

สายไฟฟ้า VSF หรือในชื่อใหม่คือ THW-f เป็นสายอ่อนชนิดกลมแกนเดียว มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ตร.มม. ถึง 25 ตร.มม. ฉนวนของสายไฟทำจาก PVC  ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 300V ทื่อุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับเป็นสายเดินภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า

ตารางสายไฟฟ้า VSF หรือ THW-f

IEC 06 IV (VSF)Baht / Meter
0.54.90
0.756.00
17.30
IEC 02 THW(f) (VSF)Baht / Meter
1.59.50
2.514.40
421.58
637.30
1059.76
1685.69
25129.91
*จำหน่ายยกม้วน 100ม./ม้วน ทุกขนาด