Volt & Amp Selector – SHINOHAWA

Volt & Amp Selector Switch อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางของกระแสไฟฟ้าให้ไหลไปตามที่ต้องการ เป็นสวิตช์ที่นิยมใช้กันมากในงานอุตสาหกรรม เช่น นำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานระหว่าง คนควบคุม(manual) หรือ อัตโนมัติ (automation) โดยการบิดสวิตช์เลือกโหมดที่ต้องการ

Modelแคมซีเลคเตอร์ขนาดรหัส
Aแอมป์ ซีเลคเตอร์48×60AS002
โวลท์ ซีเลคเตอร์48×60VS002
แอมป์ ซีเลคเตอร์60×73AS001
โวลท์ ซีเลคเตอร์60×73AS007
Bแอมป์ ซีเลคเตอร์48×60AS210
เหลือง-แดงโวลท์ ซีเลคเตอร์48×60AS209
แอมป์ ซีเลคเตอร์65×80AS212
โวลท์ ซีเลคเตอร์65×80AS211