Tag: SEC-SFC-09

ท่ออ่อนเหล็ก

Steel Flexible Conduit (ท่ออ่อนเหล็ก) ท่ออ่อนเหล็ก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการเดินสายไฟในพื้นที่โค้งงอทำได้ง่าย ท่อร้อยสายไฟอ่อนเหล็ก มีน้ำหนักเบา และติดตั้งง่าย