Tag: 282

MENNEKES-ปลั๊กตัวผู้ มาตรฐาน CEE

ตัวแทนจำหน่าย MENNEKES Power ราคาพิเศษ MENNEKES คือ ผู้ผลิตปลั๊ก และ เต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Power Plugs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน และ ได้รับมาตรฐาน IEC, UL จากประเทศเยอรมัน ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 230V 50and 60 Hzรหัสสินค้า 400V 50and 60 Hzรหัสสินค้า IP54 16 2+E 13502 IP54 16 3+E 13506 IP54 16 3+N+E 13510 IP54 32 2+E 13513 IP54…

Power Plug 2021-MENNEKES

ราคาสินค้าเมนเนเคส พ.ศ.2564-2565 ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมจากเยอรมนี