Tag: 2175B

MENNEKES-ปลั๊กตัวเมียติดผนัง มาตรฐาน CEE 3 นาฬิกา สำหรับ รีเฟอร์ คอนเทนเนอร์

ตัวแทนจำหน่าย MENNEKES Power ราคาพิเศษ MENNEKES คือ ผู้ผลิตปลั๊ก และ เต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Power Plugs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน และ ได้รับมาตรฐาน IEC, UL จากประเทศเยอรมัน ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 400V 50and 60 Hzรหัสสินค้า IP67 32 3+E 9562 ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 400V 50and 60 Hzรหัสสินค้า IP67 32 3+E 5792A(5704403G*)*สินค้าพร้อมจำาหน่ายในไตรมาส 2 ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 400V 50and…

MENNEKES – ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (containers and terminals) มาตรฐาน CEE

5792A 9562 2175B 2123A 2177A ประเภทการป้องกัน ขนาดกระแส ประเภทขั้ว 380-440V50 and 60 Hz IP 67 32 3+E 9562 IP 67 32 3+E 5792A IP 67 32 3+E 2123A IP 67 32 3+E 2175B IP 67 32 3+E 2177A

ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (containers and terminals)-MENNEKES

ปลั๊กสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ (containers and terminals) ทนทานความร้อนสูงทนต่อทุกูสภาวะแวดล้อม, 3 นาฬิกา ชนิดกันน้ำ , สำหรับตู้คอนเทนเนอร์

Power Plug MENNEKES

ตัวแทนจำหน่าย MENNEKES Power ราคาพิเศษ MENNEKES คือ ผู้ผลิตปลั๊ก และ เต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Power Plugs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน และ ได้รับมาตรฐาน IEC, UL จากประเทศเยอรมัน รูปแบบที่หลากหลายสำาหรับการใช้งานเฉพาะ

Power Plug 2021-MENNEKES

ราคาสินค้าเมนเนเคส พ.ศ.2564-2565 ปลั๊กและเต้ารับอุตสาหกรรมจากเยอรมนี