Tag: รางซีสแตนเลส

รางซีสแตนเลส – STEEL CITY

รางซีสแตนเลส SUS 304 (C-Channel Stainless) ใช้คู่กับแคล้มปะกับ ใช้สำหรับยึดเข้ากับโครงสร้างเพื่อเป็น support ยึดอุปกรณ์ต่างๆ

รางซีสแตนเลส – STEEL CITY

รางซีสแตนเลส (C-Channel Stainless) ใช้คู่กับแคล้มปะกับ ใช้สำหรับยึดเข้ากับโครงสร้างเพื่อเป็น support ยึดอุปกรณ์ต่างๆ