รีวิวการติด Solar Cell ระบบออนกริด 5 kW

ลูกค้าท่านนี้ติด 5 kW 9 แผง 1Phase เพราะต้องการขายไฟ ตามมาตราฐานของการไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าระบบ 1 เฟส ต้องมีกำลังการผลิตรวมไม่เกิน 5 kW ลูกค้าจึงติด 9 แผง เพราะเลือกใช้แผงละ 550 W รวมเป็น 4.95 kW จึงสามารถขออนุญาตขายไฟฟ้าได้

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ 5 kW ช่วยลดค่าไฟได้มากถึง 600หน่วย/เดือน หรือคิดเป็นเงิน 2,400-3,000 ขึ้นอยู่กับแสงแดด ระบบออนกริดนี้สามารถประหยัดค่าไฟได้ดีในระยะยาว คุ้มแน่นอนลูกค้าไม่ต้องกังวลหลังการติดตั้งเพราะมีทีมงานคอยบริการหลังการขาย และยังสอบถามได้ตลอด ทีมงานพร้อมบริการ

รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เลือใช้ผ่านมาตราฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ ยี่ห้อ BEC 550W 9 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-5KTL-L1
  • Smart Meter Senser DDSU666-H
  • Mounting solar อุปกรณ์ยึดจับแผง ท่อเดินสายไฟ EMT&PVC ราง Wireway อื่นๆ
  • ตู้ Combiner Box

การรับประกัน

  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ 10ปี
  • รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 2ปี
  • บริการล้างแผงและเช็คระบบ 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

รูปภาพการติดตั้งแผง

รูปภาพการติดตั้งอินเวอร์เตอร์

รูปภาพจากโดรนหลังติดตั้งเสร็จ