รีวิวการติดตั้งระบบ Solar roof top บนหลังอาคารพานิชย์ ขนาด 30 kW

วันนี้เราจะพามาชมการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์บนหลังอาคารพาณิชย์ ซึ่งลูกค้าเลือกติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ออนกริด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าไฟในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาทำงานที่มีการใช้ไฟค่อนข้างสูงเพราะเป็นสำนักงานบัญชี

รูปอาคารก่อนติดตั้งโซลาร์เซลล์

ความต้องการของลูกค้า

เนื่องจากในช่วงเวลากลางวันที่อาคารจะมีการใช้ไฟสูงกว่าในช่วงเวลากลางคืน จึงทำให้มีค่าไฟที่แพงมากเดือนละหลายหมื่นบาท ลูกค้าจึงเลือกติดโซลาร์เซลล์ เพื่อลดค่าไฟที่ในปัจจุบันมีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าได้ติด Optimizer ด้วยเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากอาคารแห่งนี้มีเงาบังแผงอยู่ตลอดทั้งวัน ยังสามารถลดค่าไฟได้ถึง 50%-60% แล้วแต่แดดในแต่ละวัน

อุปกรณ์ในการติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เลือใช้ผ่านมาตราฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ Tier 1 ยี่ห้อ JA Solar 550W 60แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-30KTL-M3
  • Smart Logger 3000A00GL
  • Janitza UMG 96
  • Smart Dongle
  • Mounting solar อุปกรณยึดจับแผง ท่อเดินสายไฟ EMT&PVC ราง Wireway อื่นๆ
  • ตู้ Combiner Box

การรับประกัน

  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ 10ปี
  • รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 2ปี

รูปภาพการติดตั้งโซลาร์เซลล์

ข้อมูลการติดต่อ

Sale@enscigroup.com

085-838-2423
085-150-5506
062-381-5341
096-306-8754

หรือสแกน QR Code