งานติดตั้ง Solar Cell 3 kW จ.ลำพูน

การติดตั้งโซลาร์เซลล์ 3 kW 6 แผง ก็สามารถลดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 360 หน่วย/เดือน หรือคิดเป็นเงิน 900-1,400 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับแดดในแต่ละวันและการใช้ไฟในแต่ละวัน และทางเราESG Solar เราใช้เวลาติดตั้งแค่ 1 วันสำหรับงานนี้ (การติดตั้งขึ้นอยู่กับหน้างานว่ายากง่ายแค่ไหน) ยังมีการอบรมการใช้งาน  Application Fusion Solar สำหรับให้ลูกค้าดูการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ การใช้ไฟทั้งหมดของบ้าน และดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดว่าแต่ละวันใช้ไฟไปเท่าไหร่ และสามารถประหยัดค่าไฟไปแล้วได้เท่าไหร่ ในหน่วย ต่อวัน ต่อเดือน และต่อปี

อุปกรณ์ที่เลือกใช้ผ่านมาตราฐานการติดตั้งของการไฟฟ้า มีดังนี้

  • แผงโซลาร์เซลล์ ยี่ห้อ BEC 550W 6 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ Huawei SUN2000-3KTL-L1
  • Smart Meter Senser DDSU666-H
  • Mounting solar อุปกรณ์ยึดจับแผง ท่อเดินสายไฟ EMT&PVC ราง Wireway อื่นๆ
  • ตู้ Combiner Box

การรับประกัน

  • รับประกันอินเวอร์เตอร์ 10ปี
  • รับประกันแผงโซลาร์เซลล์ 25ปี
  • รับประกันงานติดตั้ง 2ปี
  • ล้างแผง 2 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง

คลิปรีวิวจากโดรนหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เสร็จ

รูปติดตั้งอินเวอร์เตอร์ 3 kW
ลูกค้าสามารถเลือกจุดที่ต้องการได้เลย หรือให้ทางเราออกแบบให้ก็ได้

รูปแผงโซลาร์เซลล์ 6 แผง

ติดตั้งครบ 1 ปีเรามีบริการล้างแผงและเช็คระบบโซลาร์รูฟให้ด้วย
อย่างกับติดแผงใหม่เลยครับใหม่มาก

และทำความสะอาดอินเวอร์เตอร์และเช็คการทำงานของระบบ