SAC – Phelps Dodge

สาย SAC มาตรฐานใหม่ มอก.2341-2564

สายไฟฟ้าอากาศตัวนำอะลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือก XLPE หรือที่รู้จักกันในชื่อ สาย SAC (Spaced Aerial Cable) เป็นสายไฟฟ้าแรงดันปานกลางที่ผลิตตามมาตรฐาน สาย SAC มอก.2341 ซึ่งล่าสุดได้มีการออกมาตรฐานฉบับใหม่ มอก.2341-2564 มาแทนฉบับเดิม มอก. 2341-2555 สาย SAC ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพอากาศและรังสี UV สาย SAC เหมาะสำหรับติดตั้งเดินลอยในอากาศบนเสาไฟฟ้าภายนอกอาคารโดยเฉพาะ นิยมใช้ในระบบจำหน่ายแรงสูงของการไฟฟ้าฯ และใช้สาย SAC นี้ต่อรับไฟจากระบบแรงสูงของการไฟฟ้าฯ เข้าหม้อแปลง