QUBIX – ตู้สวิตช์สับเปลี่ยน 2 ทางอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch Cabinet, ATS)

ตัวอย่างภายในตู้สวิตช์สับเปลี่ยน 2 ทางอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ประกอบภายในอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง

คุณลักษณะเด่น

  • ติดตั้งง่าย มีเทอร์มินอลสำหรับเชื่อมต่อแหล่งจ่ายภายในตู้
  • มีเทอร์มินอลรับสัญญาณจากระบบป้องกันอัคคีภัย และส่งสัญญาณให้เจเนอเรเตอร์เริ่มทำงาน
  • สะดวกปลอดภัย พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องทำการประกอบตู้
  • สามารถใช้งาน ATS ได้ต่อเนื่อง เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์หน้ตู้ (เช่น pilot lamp, meter) เพียงปลดเซอร์กิตเบรคเกอร์ลงเท่านั้น
  • ตั้งค่าการทำงานและใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก
  • คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการประกอบตู้เอง
  • ใช้งานทนทานมีระบบควบคุมอุณหภูมิและพัดลมระบายความร้อนในตู้พร้อมฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น
  • มั่นใจในการใช้งาน ด้วยมิเตร์แสดงแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายและโหลดรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน (รุ่นสุดคุ้ม)

สวิตช์สับเปลี่ยน 2 ทางอัตโนมัติ (ATS)

รุ่น ATS (Model)พิกัด (A)จำนวนโพล (Pole)ขนาด WxLxH (mm.)
ATSQ2Y100A3P1003600x250x650
ATSQ2Y160A3P1603700x300x800
ATSQ2Y250A3P2503800x300x1000
ATSQ2Y400A3P4003800x300X1000