MERSEN – SURGE ARRESTER (SPD)

SURGE ARRESTER (SPD) อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ มีประโยชน์ในด้านการปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ที่มีสาเหตุมาจากสภาวะ Transient และ Surge เช่น ปัญหาทางไฟฟ้าที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า , ปัญหาที่เกิดจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้าม สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เป็นต้น

หลักการทำงานทั่วไปของ Surge Protector
ได้รับการออกแบบให้สามารถเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นออกจากอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยสร้างแนวที่มีความต้านทานต่ำเชื่อมต่อไปสู่ตำแหน่งของสายดิน เพื่อให้แรงดันที่สูงขึ้นชั่วขณะไหลไปตามแนวความต้านทานต่ำไปยังสายดิน


Power-T12-3AS

Class 1+2,50kA(10/350us)

3XSTMT1-50K275V-1P

3xSTPT2-40K275V-1PM

1XSTMT1-100K-N

Power-T12-3A

Class 1+2,50kA(10/350us)

3XSTMT1-50K275V-1P

3xSTPT2-40K275V-1PM

STPT12-25K275V-4PGM

Class 1+2,100kA(All)

(10/350us) compact set

STPT12-25K275V-3PM

Class 1+2,75kA(AIl)

(10/350us) compact set

STPT12-40K275V-4PGM

Class 2 40kA(8/20 us)

compact set

STPT2-40K275V-1P(M)

Class 2 40kA(8/20 us)

STMT1-50K275V-1P

Class 1 50kA(10/350 us)

STMT1-100K-N

Class 1 100kA(Neutral)

ข้อมูลเพิ่มเตมสำหรับ SURGE ARRESTER (SPD)