MENNEKES-ปลั๊กตัวเมีย SCHUKO มาตรฐาน CEE

ตัวแทนจำหน่าย MENNEKES Power ราคาพิเศษ

MENNEKES คือ ผู้ผลิตปลั๊ก และ เต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Power Plugs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน และ ได้รับมาตรฐาน IEC, UL จากประเทศเยอรมัน

ประเภทการป้องกันขนาดกระแสขนาดกระแส230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162p+E11030 grey
IP44162p+E11031 blue
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสขนาดกระแส230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162p+E10081 grey
IP44162p+E10082 blue
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสขนาดกระแส230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162p+E100749 grey
IP44162p+E10838 blue
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสขนาดกระแส230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP44162p+E10751 grey
IP44162p+E10843 blue