MENNEKES-ปลั๊กตัวผู้ มาตรฐาน CEE

ตัวแทนจำหน่าย MENNEKES Power ราคาพิเศษ

MENNEKES คือ ผู้ผลิตปลั๊ก และ เต้ารับอุตสาหกรรม (Industrial Power Plugs) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสายไฟฟ้าสำหรับงานอุตสาหกรรมที่มีความทนทาน และ ได้รับมาตรฐาน IEC, UL จากประเทศเยอรมัน

ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP54162+E13502
IP54163+E13506
IP54163+N+E13510
IP54322+E13513
IP54323+E13516
IP54323+N+E13520
IP54632+E13102
IP54633+E13106
IP54633+N+E13112
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP67162+E278
IP67163+E282
IP67163+N+E288
IP67322+E290
IP67323+E294
IP67323+N+E300
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP67632+E13202
P67633+E13206
P67633+N+E13212
P671252+E13216
P671253+E13219
P671253+N+E13225
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP54162+E14502
IP54163+E14506
IP54163+N+E14510
IP54322+E14513
IP54323+E14516
IP54323+N+E14520
IP54632+E14102
IP54633+E14106
IP54633+N+E14112
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP67162+E540
IP67163+E544
IP67163+N+E550
IP67322+E552
IP67323+E556
IP67323+N+E562
ประเภทการป้องกันขนาดกระแสประเภทขั้ว230V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
400V 50and 60 Hz
รหัสสินค้า
IP67632+E14202
IP67633+E14206
IP67633+N+E14212
IP671252+E14216
IP671253+E14219
IP671253+N+E14225