MCCB EasyPact EZC400N – Schneider

MCCB เบรกเกอร์ที่ใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า รวมถึงตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีไฟรั่วหรือลัดวงจร ใช้กับกระแสไฟตั้งแต่ 100-2,300A แรงดันไม่เกิน 1,000โวลต์ นิยมติดตั้งในตู้ไฟฟ้า (Local panel) สำหรับอาคารขนาดใหญ่หรือโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถทนกระแสลัดวงจรหรือค่า kA

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 36 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
Catalog Number
รหัสสินค้า
Lot Size (ขนาด)Lot Size (ขนาด)
เล็กใหญ่
320EZC400N3320N336
36kA350EZC400N3350N336
400EZC400N3400N336

EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 50 kA

kA
กิโลแอมป์
Amp.
แอมป์
Catalog Number
รหัสสินค้า
Lot Size (ขนาด)Lot Size (ขนาด)
เล็กใหญ่
320EZC400H3320N336
50kA350EZC400H3350N336
400EZC400H3400N336

Download รายละเอียดสินค้า