Low Voltage Capacitor ENT.CXD 525VAC – ENTES

ENT.CXD Series – 525 VAC

คาปาซิเตอร์สำหรับชดเชยค่า Reactive Power ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ต้องใช้งานภายใต้อุณหภูมิที่สูง เช่นในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทำให้คาปาซิเตอร์ รุ่น ENT.CDX-Sries มีความทนทานสูง สามารถลดอัตราเสี่ยงจาการเสื่อมสภาพของไดอิเล็กทริค ภายในคาปาซิเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี

Model
ENT.CXD
Voltage
(VAC)
Pararell
(Pallet)
Power
(kVAR)
Current
(A)
Capacitor
(μF)
Dimension
(WxLxH)
ENT.CXD-10kVAR5251.52.23 x 9.955 x 165
ENT.CXD-12kVAR5252.53.63 x 16.655 x 255
ENT.CXD-15kVAR52557.23 x 33.075 x 165
ENT.CXD-20kVAR5257.510.83 x 49.075 x 255
ENT.CXD-25kVAR5251014.43 x 66.075 x 255
ENT.CXD-30kVAR52512.518.13 x 82.975 x 200
ENT.CXD-40P kVAR52520 kVAR x223.225.543 x 10085 x 200
ENT.CXD-80P kVAR52520 kVAR x446.428.93 x 133100 x 260

Download รายละเอียดสินค้า