BTPlug – Load Center Plug-in Type – Bticino

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สำหรับใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ตู้โหลดเซ็นเตอร์คุณภาพดีจาก ผลิตจากเหล็กหนาพ่นสีกันสนิมอย่างดี มีความทนทานในการใช้งาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ให้ความปลอดภัยสูง สามารถใช้งานกับระบบ DIN TYPE ทั่วไป

LOAD CENTER 1 METAL DOOR โหลดเซ็นเตอร์ แบบฝาทึบ ใช้กับเบรกเกอร์ย่อย บีทีปลั๊ก 1 Pole หรือ 3 Pole

Download รายละเอียดสินค้า