Bare Copper – Phelps Dodge

สายไฟฟ้าตัวนำทองแดง (Copper Cable) เป็นประเภทหนึ่งของสายไฟฟ้า (Power Cable) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟไปยังบ้านเรือน และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีหลากประเภทให้เลือกใช้ตามการใช้งาน สายทองแดงเปลือย ผลิตจากทองแดงแท้ 99.99% ถือว่าเป็นตัวนำไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยค่าความต้านทานต่ำ ใช้สำหรับเดินสายในระบบกราวด์และระบบล่อฟ้า

Download รายละเอียดสินค้า