Automatic Transfer Solution(For ABB Breaker) -ABB

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความต้องการการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการให้ความสำคัญขึ้นอย่างมากในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ (<1000VAC) ประกอบกับกรพัฒนาเทคโนโลยีของตัวอุปกรณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ทำให้การประยุกต์ใช้ระบบการเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองมีการใช้ระบบที่เป็นอัตนมัติมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงของคนในการเข้าไปทำงน รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการเข้าหน้างาน และห้องไฟฟ้าอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ทางบริษัท ABB ได้เล็งเห็นความสำคัญจากการประยุกต์ใช้งานดังกล่าว จึงได้มีการออกแบบการต่อวงจรและการเลือกใช้อุปกรณ์ที่สำคัญต่อการใช้งานในระบบ ATS เพื่อความมั่นใจในการใช้งาน และความสะดวกในการประเมินราคา

การประยุกต์ใช้งานระบบ ATS จะสามารถช่วยระบบการทำงานได้อย่างไรบ้าง

 • ป้องกันการหยุดการทำงานของระบบกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม
 • จัดการใช้งานแหล่งจ่ายสำรองอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการจ่ายแหล่งจ่ายสำรองให้ระบบไฟฟ้า เมื่อพบว่าแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักไม่ได้ให้บริการเนื่องจากสาเหตุต่างๆ อาทิเช่น หม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหา สายไฟฟ้ามีปัญหา
 • ลดผลกระทบที่เกิดจากความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า (แรงตันไฟฟ้าในระบบผิดปกติ (แรงดันตก แรงดันเกิน) ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงอุปกรณ์ใช้งาน ฯลฯ)
 • เพิ่มเสถียรภาพทางไฟฟ้า และความน่าเชื่อถือของการทำงาน
 • การบำรุงรักษาสามารถทำได้โดยไม่ไปรบกวนการใช้ไฟฟ้าในส่วนอื่นๆ โดยเจ้าหน้าที่บำรุงรักษา สามารถจัดการใช้แหล่งจ่ายไฟสำรองเพื่อทดแทนแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักเมื่อมีการการติดตั้งหรือซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อถึงระยะเวลาในการซ่อมบำรุง

การประยุกต์ใช้งานระบบ ATS เหมาะกับใคร

 • ลูกค้าที่มีระบบจ่ายไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่ายไฟฟ้า อาทิเช่น คอนโดที่รับไฟฟ้าหลักจากหม้อแปลงการไฟฟ้าและมีแหล่งจ่ายสำรองอีกแหล่งเตรียมไว้ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) กรณีพบปัญหาจากแหล่งจ่ายหลัก
 • งานอาคารขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า โครงการMixed-use ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 • โรงงานขนาดกลางถึงขนาตใหญ่ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
 • สถานที่ ที่พบปัญหาจากแรงดันผิดปกติบ่อยครั้ง
 • งานโครงการต่างๆ ที่ต้องการปรับปรุงเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้า

How to design and select product part for ATS ?

การออกแบบระบบ ATS ให้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ต้องมีการคำนึงถึง มีดังนี้

 • การออกแบบระบบ ATS จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายอย่างน้อยสองแหล่งจ่าย ไม่ว่าจะเป็นแบบที่แหล่งจ่ายหลักเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า แหล่งจ่ายสำรองเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) หรือระบบที่มีสองหม้อแปลงไฟฟ้า
 • การออกแบบระบบู ATS จำเป็นต้องเลือกใช้อุปกรณ์ATS Controller ที่มีประสิทธิภาพ เพราะถือเป็นหัวใจหลักในการสั่งการ ทาง ABB มี ATS ที่แนะนำคือรุ่นATS022 สำหรับการใช้งานกับเบรกเกอร์
 • การออกแบบระบบ ATS ควรต้องศึกษาตามแบบที่ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการต่อใช้งาน ซึ่งทาง ABB ได้จัดทำแบบวงจร และแนะนำอุปกรณ์ที่สำคัญในการต่อใช้งานไว้ในหน้าถัดไป

อุปกรณ์ที่สำคัญในระบบ ATS :