แผงลองกิ โซลาร์ (LONGi Solar)

  • แผง Tier 1 ดีที่สุดในโลก ทำสถิติโลกทีมีเซลล์ประสิทธิภาพสูงสุด 24%
  • เซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงสุด 21.1% มาตรฐานสหรัฐอเมริกา
  • แผงโซลาร์เซลล์มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงโดยมีค่าผกผันต่ำเพียง 0/+5W
  • 25 Year Linear Power Warranty
  • ผ่านการทดสอบและการรับลองหลายสถาบัน มาตรฐานโลก
  • ทำงานมีประสิทธิภาพแม้แดดอ่อน
  • เทคโนโลยีใหม่ แบบ twin ทำงานได้ดี แม้แดดร่มอีกฝั่ง ฝุ่นเกาะ มีสิ่งมาบดบังแผงด้านใดด้านหนึ่ง ประสิทธิภาพจะไม่ลดลงเท่าแผงปกติ เหมาะกับประเทศไทยที่สุด
  • เป็นแผงชนิดที่กำลังนิยมในงานโปรเจคใหญ่ๆทั่วโลก ทั้งโซล่าฟาร์ม โซล่ารูฟท๊อป