เมนสวิตช์ Main Switches – QUBIX

Main Switches SAA-Series

รุ่น
(Model)
PoleRated Current
(AC-21A)

240V
Rated Current
(AC-21A)

440V
Capacity
3Phase (AC-3)

240V
Capacity
3Phase (AC-3)

440V
Auxiliary
NO
Auxiliary
NC
ขนาด
(mm.)
SAA16-31002016A16A3KW5.5KW1164X64
SAA32-31002032A32A4KW7.5KW1164X64
SAA40-3100203P40A40A7.5KW11KW1164X64
SAA63-31002063A63A11KW18.5KW1164X64
SAA80-31002080A80A15KW22KW1164X64
SAA100-310020100A100A18.5KW30KW1164X64


Main Switches SAA-Series

รุ่น
(Model)
PoleRated Current
(AC-21A)

240V
Rated Current
(AC-21A)

440V
Capacity
3Phase (AC-3)

240V
Capacity
3Phase (AC-3)

440V
Auxiliary
NO
Auxiliary
NC
ขนาด
(mm.)
SAA16-41002016A16A3KW5.5KW1164X64
SAA32-41002032A32A4KW7.5KW1164X64
SAA40-4100204P40A40A7.5KW11KW1164X64
SAA63-41002063A63A11KW18.5KW1164X64
SAA80-41002080A80A15KW22KW1164X64
SAA100-410020100A100A18.5KW30KW1164X64