เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์

Transfer Switches / DoubleThrow-Non Fusible* SafetySwitches สับแบบ 2 ทางแบบไม่ใช้ฟิวส์
ใช้เป็น Manual Transfer Switch แบบสับ 2 ทาง เหมาะสำหรับอาคารที่มีเครื่องปั่นไฟเอง โดยทางหนึ่งใช้กับไฟหลวงและอีกหนึ่งใช้กับไฟปั่นเองเหมาะกับหน่วยงานที่มีไฟสำรองแบบ 3 เฟส 3สาย (นิวทรัล ต่อตรง) 600V มีทั้งแบบใช้ภายในอาคารและแบบกันน้ำภายนอกอาคาร

เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ