เกี่ยวกับเรา

Who We Are

          ด้วยความร่วมมือและให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้เราตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานโครงสร้างสำหรับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดย่อมทั่วประเทศ ขีดความสามารถของเราเพิ่มขึ้นและเรามีการจัดหากลุ่มคนที่มีประสิทธิภาพมารวมอยู่ในองค์กรของเรา ในแต่ละปีเรามีการลงทุนโดยขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น เรามีการพัฒนาในการจัดหาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะซัพพลายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเรา อีกทั้งบริษัทของเราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้บริษัทเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า

บริการของเรา

          บริษัท เอ็นไซ กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์นิภัย อุปกรณ์สำหรับก่อสร้าง เครื่องมือช่าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และกลุ่มกาวและเทปกาว ฯลฯ โดยมีทั้งแบบส่งและปลีก ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพและมีมาตรฐานในการนำไปใช้ในงานต่างๆ เช่น งานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งานด้านความปลอดภัย เป็นต้น

          We are Ensci Group CO., LTD. who distributes electrical equipment, safety equipment, construction equipment, tools and also chemical product and cleaner and include tape and adhesives etc. We have provided them as a retail and also whole sale. In addition, customers can ensure the quality and standard from our products which can be used in your jobs such as construction, electrical and safety part.