Category: มิเตอร์ (Meter)

Energy Analyzer UMG96-S2 – Janitza

UMG96-S2 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

Watt Hour Meter MH-96 – Mitsubishi

Watt Hour Meters รุ่นจานหมุน 3 เฟส สำหรับการไฟฟ้า ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น MH-96 มิเตอร์วัดไฟฟ้า (Watt Hour Meter) เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ไปภายในบ้านเรือน หรือ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปเครื่องวัดชนิดนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้บริเวณพื้นที่ของการไฟฟ้าฯ ภายนอกบ้านและอาคาร

Power Analyser UMG 104 – Janitza

UMG 104 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

EMM Series Multimeters – ENTES

ENTES คือผู้นำทางด้านดิจิตอลมิเตอร์ โดยมีการวิจัยและผลิตดิจิตอลมิเตอร์ออกมา ให้ใช้งานหลายรูปแบบทั้งแบบดิจิตอลมิเตอร์แยกค่าวัด แต่ละประเภทหรือจะเป็นแบบ Multi-Function Meter ซึ่งเป็นการรวมค่าการวัดทางไฟฟ้าไว้ภายในตัวเดียวกัน เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถวัดปริมาณได้ เช่น แรงดันไฟ กระแสไฟ และความต้านทาน ค่าที่วัดได้จะแสดงบนจอแสดงผลดิจิตอล ทำให้อ่านค่าได้ง่ายและโดยตรง แม้กระทั่งผู้ใช้ครั้งแรก SPECIFICATIONS

มิตซูบิชิ‏ – มิเตอร์วัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์(รุ่นมาตรฐาน) 

Mitsubishi Electric Electronic Watt-Hour Meter provides class 1 high accuracy. It comes with alternative choices of outdoor use and indoor use and also choices of stand alone or network connection. All types are designed for long life span over 10…

UMG 96RM Power AnalyserJanitza ยี่ห้อ Janitza 

ยี่ห้อ Janitza รุ่น UMG 96 RM  เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

WATT Hour Meter – Holley

มิเตอร์ไฟฟ้า Holley (HLD01) 1 เฟส 2 สาย คัดสรรวัสดุและเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่มของมิเตอร์เหนียวนำ (จานหมุน) ด้วยโครงสร้างตัวถังเหล็กชุบสังกะสีที่ทนต่อกรดและด่าง มีการออกแบบให้ส่วนประกอบในลดลงทำให้เพิ่มความเสถียรของมิเตอร์ ในการวัดค่ากำลังไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1P 2W Single Phase Kilowatt Hour Meter และ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3P 4W Three-Phase 4 wire Kilowatt Hour Meter – QUBIX

กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 1P 2W Single Phase Kilowatt Hour Meter และ กิโลวัตต์อาวร์มิเตอร์ 3P 4W Three-Phase 4 wire Kilowatt Hour Meter – QUBIX

Watt Hour Meter MF-33E – Mitsubishi

มิเตอร์วัดไฟฟ้า (Watt Hour Meter) เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ไปภายในบ้านเรือน หรือ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปเครื่องวัดชนิดนี้จะถูกติดตั้งเอาไว้บริเวณพื้นที่ของการไฟฟ้าฯ ภายนอกบ้านและอาคาร

ENTES MPR-53 Series ENERGY NETWORK ANALYZER เครื่องวัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า

MPR-53 Serles เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้ามากกว่า 50 พารามิเตอร์รวมทั้งค่าวัดทางด้านคุณภาพไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมี Software สำหรับบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อนำมาวิเคราะห์การใช้ พลังงานไฟฟ้าและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อไป

ENTES-MPR-4X Series (Energy Network Analyzer)

MPR-4X Series เป็นอุปกรณ์วัดและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะที่สวยงาม พร้อมจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ที่ช่วยในการแสดงผลมีควาชัดเจน ซึ่งสามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้าตลอดจนการวัดค่า Harmonics ทีเกิดขึ้นในระบบอีกทั่งยังมีพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม RS-485 (MODBUS-RTU) สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย เครื่องวิเคราะห์เครือข่ายซีรีส์ Entes MPR และ EPM ได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าทั้งหมดของเครือข่ายในโรงงานอุตสาหกรรม

Janitza B23 312-10J Electricity meter

Janitza B23 312-10J Electricity meter (3-phase) Digital 65 A MID Technical data Current range 0.25 up to 65 A Nominal voltage range 220 up to 240 V AC Display Digital Reading type Energy consumption, AC voltage, Amperage, Active power Type…

ABB-From M1M 12 to M4M 30

ใช้งานได้ง่ายในทุกๆ ด้านโดย M4M ช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพพลังงานได้อย่างแม่นยำ และเชื่อมต่อกับระบบ monitoring ของเอบีบีในการตอบสนอง การเพิ่มประสิทธิภาพ และการควบคุมระบบไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย Price list

JANITZA-UMG 96 RM Power Analyser

UMG 96 RM เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

แผงมิเตอร์ รุ่น H96 – Himel

แผงมิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้า ซึ่งทำการได้ 2 แบบ คือแบบต่ออนุกรมกับวงจรไฟฟ้า กับการวัดแบบใช้หม้อแปลงกระแส หรือ CT (Current Transformer) โดยกระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้นั้นจะมีอยู่ 2 แบบ คือ กระแสเอซี AC และกระแสดีซี DC มีหน่วยการวัดเป็นแอมป์ (A)

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ – Qubix

กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์ คือ เครื่องมือวัดงานไฟฟ้า สร้างขึ้นเพื่อวัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเวลาที่ใช้ในบ้านเรือน หรือในโรงงานอุตสาหกรรม ปกติจะติดตั้งเครื่องวัดชนิดนี้บริเวณ พื้นที่ของการไฟฟ้า ภายนอกบ้าน หรือนอกอาคาร โดยมีหน่วยวัดงานไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์ชั่วโมง (Kilowatt-hour)

UMG 511 “JANITZA”

Zero Export Digital Meter Janitza UMG511 Power Quality Analyser The UMG511 is intended for the measurement ofvoltage quality according to EN61000-4-30 in thebuilding installation, to distributors, power switches and busbars.Measurement voltages and measurement currentsmust come from the same network. The…

Power Analyser UMG 104 – Janitza

UMG 104 เครื่องวิเคราะห์พลังงานอเนกประสงค์ ซึ่งเหมาะสำหรับการวัดบันทึก และตรวจสอบพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า (True-RMS) ในเครือข่ายแรงดันไฟฟ้าต่ำและปานกลาง (ระบบ 1 และ 3 เฟสที่มีตัวนำเป็นกลาง) มีความแม่นยำสูง ผลิตและนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

MULTIFUNCTION POWER METER CPM-12 – ADTEK

CPM-12 เครื่องวัดมัลติฟังก์ชั่นให้ความแม่นยำสูงในการวัดเฟสเดียวและสามเฟส สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆทางไฟฟ้าตลอดจนการวัดค่า Hamonics ที่เกิดขึ้นในระบบ การวิเคราะห์คุณภาพพลังงานและการสื่อสารข้อมูลผ่านพอร์ตการสื่อสาร RS-485 เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และ Software จัดการพลังงานได้อีกด้วย สนใจสินค้า ติดต่อสอบถามได้ทันที

MULTI CIRCUIT POWER METER AEM-DR2 – ADTEK

AEM-DR2 มี 2 อินพุตวงจรหลักแบบ 3 เฟสที่แยกอิสระ สามารถใช้สำหรับระบบไฟฟ้า ที่แตกต่างกันไปจนถึง 24 เฟส แบบซิงเกิล หรือแบบสามเฟส 8 ชุดสำหรับวงจรย่อย โดยใช้ร่วมกับ CT/5A (main) และ CT/333mV (Sub) ทำให้ค่าที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำสูง ซึ่งสามารถตั้งโปรแกรมได้จากหน้าจอหรือใช้ซอฟต์แวร์ผ่านการสื่อสารแบบ RS 485 ได้ เหมาะสำหรับงานที่มีวงจรไฟฟ้าจำนวนมากต้องประหยัดพี้นที่ในการติดตั้ง และลดต้นทุนของอุปกรณ์เช่น อาคารให้เช่า/อาพาร์ทเม้นต์ / ศูนย์การค้า/ หอพัก / ห้องจัดแสดง ฯ สนใจสินค้า ติดต่อสอบถามได้ทันที