สายไฟ THW สายไฟจรุงไทย (CTW)

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง จำนวนแกน 1 แกน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 450/750 โวลต์ ฉนวนพีวีซี สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ 70 องศาเซลเซียส

60227 IEC 01 (THW) เป็นสายไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วไป ส่วนใหญ่มักใช้ในการเดินสายภายในอาคาร สามารถเดินในท่อร้อยสาย เดินลอยในอากาศ แต่ห้ามร้อยท่อฝังดิน หรือห้ามฝังดินโดยตรง มีหลายสีให้เลือก

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่มเติม