สวิตช์หมุนทางเดียวพร้อมกล่อง ยี่ห้อ PCE

Rotary Isolator Switch (Surface) + Junction Box without Enclosure, 250/500V

Cat.No.Product CodeAmpPolesVoltage
665W22066SW220LE+66E120A2P250V
66SW23266SW232LE+66E132A2P250V
665W32066SW320LE+66E120A3P500V
66SW33266SW332LE+66E132A3P500V
66SW35066SW350LE+66E150A3P500V
665W36366SW363LE+66E163A3P500V
66SW332/266SW332/2LE+66E232A3P500V
665W350/266SW350/2LE+66E250A3P500V
66SW363/266SW363/2LE+66E263A3P500V
66SW532/266SW532/2LE+66E232A5P500V