ลูกถ้วยฉนวน (Bus Bar Insulator) – SHINOHAWA

รายละเอียดสินค้ารหัสสินค้า (ไม่รวมน๊อต)รหัสสินค้า (รวมน๊อต)
SM-20BS020BS040
SM-20LBS013BS046
SM-25BS012BS037
SM-25 ขาวBS030BS033
SM-30BS018BS038
SM-35BS006BS034
SM-35 ขาวBS028BS031
SM-402 (เล็ก)BS022BS042
SM-401 (กลาง)BS023BS043
SM-40 (ใหญ่)BS024BS044
SM-50BS019BS039
SM-51BS007BS035
SM-51 ขาวBS029BS032
SM-55BS021BS041
SM-70BS025BS045
SM-76BS008BS036